لطفا صبر کنيد . . .

 
 

استقبال از آقای عظیم قیچی ساز (96/3/10)

  چاپ
 

 

 

استقبال از آقای عظیم قیچی ساز (96/3/10)روز چها شنبه مورخ 10/3/96 ساعت هیجده به مناسبت ورود عظیم قیچی ساز کوهنورد تبریزی به تبریز مراسم استقبال از اولین ایرانی
 
عضو باشگاه هشت هزار متری کوهنوردی جهان با حضور مردم ورزش دوست استان و شهردار محترم کلانشهر تبریزو هیات کوهنوردی
 
استان و گروههای کوهنوردی   در فرودگاه  تبریز بر گزار شد عظیم روز جمعه 29/2/96 ساعت 22/12 دقیقه پا بر قله 8516 متری لوتسه
 
آخرین قله هشت هزارمتری جهان  گذاشت و پرچم پر افتخار ایران را بر فراز قله به اهتزاز در آورد و نام خود را به عنوان نخستین ایرانی
 
در باشگاه هشت هزار متری کوهنوردی جهان به ثبت رساند  استقبال کنندگان با  آویختن گل به گردن قیچی ساز و دو نفر دیگر به نام
 
های سید هادی ستار فروغ و میر زائی خوشحالی خود را از موفقیت کسب شده  ابراز کردند و با تشویق های مکررقد ر دان تلاشهای
 
فخر آفرین این قهرمانان شدند اعضای  باشگاه کوهنوردی آذربایجان ضمن آرزوی توفیق روز افزون سلامتی و سعادت این قهرمانان
 
ارزشمند راازخداوند متعال خواستارند . 


شنبه 27 خرداد 96


Copyright © 2018 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1