لطفا صبر کنيد . . .

 
 

صعود دوتن از همنوردان به قله سبلان

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظراتدو تن از همنوردان عضو باشگاه کوهنوردی آذربایجان به قله  4811 متری سبلان صعود و فرود آمدند متن گزارش به زبان آقای مهندس
 
فرج اسکندر زاده بشرح زیر می باشد  
 
روز شنبه مورخه 4/6/96 ساعت 7 صبح با آقای شتربانی ودوتن از دوستان وی که روز حرکت بعلت گرفتاری یکی از دوستان سه نفری
 
بسمت مشکین شهر حرکت کرده آنجا بعد از خوردن نهاربسمت شابیل رفته ماشین را در پارکینگ گذاشته و بصورت پیاده بسمت پناهگاه
 
حرکت و بعد از 4 ساعت پیاده روی به پناهگاه رسیدیم و اتاقی را کرایه کرده صبح زود بسمت قله حرکت کردیم 
 
هوا بسیار عالی وکل جمعیت کوهنورد بیشتر از بیست نفر نبودند .بعد از 5 ساعت پیاده روی به قله رسیدیم و بعد از یکساعت استراحت
 
در قله بسمت پناهگاه و شابیل برگشته به سمت سرعین رفته و شب را در انجامانده و از ابهای درمانی آنجا استفاده کرده و فردا صبح
 
مورخه 6/6/96 بسمت تبریز برگشتیم ( صعود موفق آمیزتان را تبریک می گوئیم همیشه موفق و سر بلند باشید )

واحد خبری باشگاه کوهنوردی آذربایجان
موسس و مدیر باشگاه حسین مشک آباد
ی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


سه شنبه 7 شهريور 96


Copyright © 2018 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1