لطفا صبر کنيد . . .

 
 

رعایت نکات ایمنی در فصل زمستان

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


 

1- همراه داشتن پوشاک کافی

2- آگاه نمودن خانواده یا دوستان از زمان و مکان صعود و فرود

3- استفاده از مسیر های پا کوب شده و مشخص

4- زمان بندی جهت پایان رساندن برنامه قبل از تاریکی هوا

5- خود داری از صعود انفرادی 

 

واحد خبری باشگاه کوهنوردی آذربایجان
موسس و مدیر باشگاه حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


پنجشنبه 9 آذر 96


Copyright © 2018 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1