لطفا صبر کنيد . . .

 
 

اشعار زیبا و سروده جناب آقای دکتر عطاری در مورد کوههای آذربایجان

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


٤٥١: كوه هاي آذر بايجان....*

الا مشتاق كوهستان ز كو*هايت چه ميداني                     ازان بابك همان كوه شرر خيزت چه ميداني

ازان سلطان سربركش ازان آيناخلي  دلكش                    ازان زئيدر چنان زيبا ز كهريزت چه  ميداني

عروس برف در پيكر ازان كمچي زگؤي زنگي                وزان  سنجر علمدارِ  دلاويزت  چه  ميداني

ازان كوه  چنان شمشير و زان قانلي  قره بَلّه                  ازان كمتا ل والماس ِ دل انگيزت چه ميداني

كجا باشد كيا مك  را كجا  گويند  با بك را                     وزان آغ داغ و موغيتي ز كهريزت چه ميداني

ز پالچقلو طويل داغي ازان گور گور سامانچي هم             وزان اوكؤز اَريش داغي ز بهلو لت چه ميداني

چهل چشمه كجاباشدعلي بيگ همچنان پشتو                   ازان ضحّاك و اَروانه  قره داغت  چه ميدانی

دژ قهقه كمال داغي كجا باشد جناغ داغي                     سه تا پيرت*هم آن شيور هلاكويت چه ميداني

زباغلي داغ وپيرموسي وزان بُزقوش وسامبوران           هرم داغي كوسا با با ز  دربندت  چه ميداني

عليوئردي كجاباشد هرم كسري و شاه يوردي                 وزان توربون وشاه تختي زشاه داغت چه ميداني

بليندي را  كجا گويند آ وارسين و ميشو  ه                    وزان ساپلاق و هِشته سريكان داغت چه ميداني

ز بوغداو قوزئي داغي وزان چاخ چاخ وقوش داغي        ازان قبله گئچي قالا ز آغداشت چه  ميداني

وزان جم جم هم آن هيللي ياريم جان وياي قاري            ا گويند جرجيس راز ايو رينت چه ميداني

بگوشانجان وساو*لان را حَتَم ميشه سليمان را                كجاشيرشير كجاقبله قو شا داغت چه ميداني

تك آلتي را كجا گويند دميرليّ ويانيق داغي                  قوناق گؤرمز وشاه نظر قيز قالايت چه ميداني

زايي داغ وجام خود وزان قاضي بولاق خو                زان دندو اوچ قارداش شهيدا نت چه ميداني

ز كاظم داش و دالامپر وزان  پينارو  ما زيون             زبوزسينه هم آن سرسو  چكش داغت چه ميداني

ازان بردوك وگيرده سر ز آز داغ و ماه  داغي            قارلي داغ و آشوش داغ و سركوكت* چه میدانی

چه زيباهست مارميشوگؤي بورون وجوشون قالا          پاپيل داغ ومير باهال جَلَه داغت چه ميداني

ز چال داغ وهاچا داغ ز هلّانه  وهم هرچين              بگو"گلشن"كجا پانو ز سِر داغت  چه ميداني

محمد رضا عطاري"گلشن"

https://t.me/dr_attari_golshan

*: بعضي نام ها از كتاب ارزشمند دوست همنوردم جناب كاظم محبي بنام “راهنماي صعود به كوه هاي آذر بايجان” استفاده شد   وهايت:كوه هايت  *:ساولان:ساوالان يا سبلان

 سركوكت:سر كوچكه ت

*: سه تا پير:پير بالا پير داوود پيرسقّا

واحد خبری باشگاه کوهنوردی آذربایجان
موسس و مدیر باشگاه حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


شنبه 11 اسفند 97


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1