لطفا صبر کنيد . . .

 
 

اتمام برنامه های باشگاه در سال 97

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


گفتنی است برنامه های باشگاه کوهنوردی آذربایجان در فصول مختلف سال 97 بجز ایام ماه  مبارک رمضان

به طور مستمر با حضور اعضای محترم باشگاه انجام یافت و آخرین برنامه در تاریخ 97/12/17 به علت روز

های پایانی سال به اتمام رسید بعد از عید به حول قویه الهی از تاریخ 98/1/15 برنامه های تنظیمی مطابق

در خواست عزیزان همنورد به اجرا در خواهد آمد  به امید دیدار روز و روزگار بر تمامی همنوردان خوش  

 

واحد خبری باشگاه  کوهنوردی آذربایجان
موسس و مدیر باشگاه حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


پنجشنبه 23 اسفند 97


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1