لطفا صبر کنيد . . .

 
 

کوهنوردی چیست

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


کوهنوردی دنیای جدیدی را به روی کوهنوردان می کشاید دنیایی که پیش از آن چیزی را در باره آن

 نمی دانست و یا هر چه داشت ساخته و پرداخته ذهن و خیال او بود با کوهنوردی این ذهنیت به

 عینیت و آن خیال به واقع تبدیل می شود و انسان را از محیط بسته و مخدوش به محیط وسیعتر

 می برد و به زندگی معنایی دیگر می دهد و انسان را با تجربه می سازد و با عظمت جهان بیشتر

 آشنا می سازد و به توانیهای خود و نقاط قوت و ضعف خویش آگاهی می یابد

 

واحد خبری باشگاه  کوهنوردی آذربایجان
موسس باشگاه حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


يكشنبه 4 فروردين 98


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1