لطفا صبر کنيد . . .

 
 

نظم و انضباط در حرکت گروهی

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


نظم و انضباط در حرکت گروهی می تواند ایمنی کوهنوردان را تضمین کند

حرکت یک گروه کوهنوردی باید همیشه بشکل ستونی و پشت سر یکدیگر انجام شود نفر اول گروه بنام پیشرو که هدایت گروه را

بعهده دارد نفر آخر بعنوان عقب رو وظیفه دارد مراقب افرادگروه باشد تا کسی از گروه جدا نشود  برنامه ریزی و کنترل کمی و کیفی

برنامه به عهده مسئول برنامه می باشد 

 

واحد خبری باشگاه کوهنوردی آذربایجان
موسس و مدیر باشگاه حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


پنجشنبه 15 فروردين 98


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1