لطفا صبر کنيد . . .

 
 

کوهنوردی چیست (98/8/13)

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


کوهنوردی یعنی پاکی و صفا… دور شدن از کبر و غرور… کوهنوردی یعنی در غم و شادی هم شریک بودن

…کوهنوردی یعنی یار  و غمخوار هم بودن … کوهنوردی یعنی خویشتن دا ر ی … کوهنوردی یعنی

ایستادگی …کوهنوردی یعنی همچون کوه استوار  بودن…کوهنوردی یعنی وحدت و یگانگی …کوهنوردی یعنی نظم و

انظباط  کوهنوردی یعنی مقاومت در تشنگی و گرسنگی  کوهنوردی یعنی استقامت در مقابل گرما و سرما… کوهنوردی یعنی تحمل

مشکلات و سختی ها …کوهنوردی یعنی پی بردن به رازهای آفرینش …و درنهایت کوهنوردی یعنی  پی بردن به عظمت و قدرت

خالق یکتا و نزدیک شدن به خالق هستی

 

واحد خبری باشگاه کوهنوردی آذربایجان
موسس و مدیر حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


دوشنبه 13 آبان 98


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1