لطفا صبر کنيد . . .

 
 

کوهنوردی چیست

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


کوهنوردی دنیای جدیدی را به روی کوهنوردان می کشاید دنیائی که پیش از آن چیزی را در باره آن نمی

دانست یا هر چه داشت ساخته و پرداخته ذهن و خیال بود با کوهنوردی این ذهنیت به عینیت و آن خیال به

واقعیت تبدیل می شود و انسان را از محیط بسته و مخدوش به محیط وسیعتر برده و به زندگی معنای دیگر

می دهد و نیز انسان را با تجربه می سازد با عظمت جهان که از آثار شگفت وصانع قدیر و عظیم است

بیشتر آشنا می سازد و به توانیهای خود ونقاط قوت و ضعف خویش آگاه می سازد  

واحد خبری باشگاه کوهنوردی آذربایجان

حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


يكشنبه 3 آذر 98


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1