لطفا صبر کنيد . . .

 
 

دیدار با پیشکسوت باشگاه حاج باقر صادقی (98/10/8)

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


دیدار با پیشکسوت باشگاه کوهنوردی آذربایجان حاج باقر صادقی در منزل ایشان 
 

واحد خبری گباشگاه  کوهنوردی آذربایجان
موسس و مدیر باشگاه حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


شنبه 14 دي 98


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1