لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خصوصیات اخلاقی یک کوهنورد واقعی

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


  هیچوقت مغرور نمی شود.

 هیچوقت نا امید نمی شود.

 خودش را برتر از دیگران نمی داند.

 از مرام کوهنوردی عدول نمی کند.

 هیچوقت دیگران را کوچک نمی بیند.

 هیچ وقت به طبیعت آسیب نمی زند.

 هیچ وقت دست از تلاش بر نمی دارد.

 قدرت خود را به رخ دیگران نمی کشد.

 

واحد خبری باشگاه  کوهنوردی آذربایجان

موسس و مدیر باشگاه حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


دوشنبه 7 بهمن 98


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1