لطفا صبر کنيد . . .

 
 

جلسه هم‌ اندیشی باشگاه های کوهنوردی(98/11/7)

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


جلسه هم‌ اندیشی باشگاه های کوهنوردی در مورخه ۹۸/۱۱/۷ با حضور دبیر ,کمیته باشگاه ها ، کمیته مربیان‌هیات و‌روسای باشگاه های کوهنوردی به میز بانی باشگاه اوج‌ بر گزار گردید , در این جلسه دبیر هیات ضمن خوش آمد و‌تشکر از حضور شرکت‌کنندگان و‌کلیه باشگاه‌هائیکه در اعتلای  وتوسعه و‌گسترش کوهنوردی فعالیت میکنند در مورد برخی مسائل مطروحه قبلی از قبیل ، بر گزاری دوره آموزشی امداد‌و نجات کوهستان نزدیک‌به ۲۰۰ نفر در چهار دوره ، تکمیل فرم های ارزیابی با شگاه ها‌ ، بر گزاری دوره کوهپیمائی همکانی و سایر دوره های  آموزشی ، و اخذ مدارک‌ مربیگری اعضای برخی باشگاه‌ها و‌موفقیت‌در سایر دوره های مربیگری و داوری و‌طراحی ، ابراز امید واری کردند‌که این موفقیت‌ هاهمچنان‌با همدلی و هماهنگی تداوم‌داشته‌باشد, در ادامه‌ جلسه مسئول کمیته باشگاه ها در مورد فرم های ارزشیابی با خود‌ارزیابی پارامتر های ارزیابی تعریف شده باشگاه ها و‌تکمیل فرم ها حد‌اکثر نا مورخه ۹۸/۱۱/۲۵جهت ارزیابی که بستگی به نوع‌فعالیت باشگاه‌ در گروه‌فنی و آموزشی ، و یاکوهنوردی و کوهپیمائی ، وسازماندهی اعضای کمیته باشگاه هادر روند بهینه اقدامات در راستای رشد و توسعه کوهنوردی ، و‌ مسئله صنفی نمودن‌باشگاها با تکمیل نمودن فرمهای داده‌ به‌تعدادی از باشگاه‌ها ، و ارتقا سطح کمی برنامه باشگاه ها به سطح کیغی برنامه ها ، و‌جلسه‌ مشترک باشگاه‌ها در هماهنگی در برگزاری دوره های  آموزشی و‌تبادل نظر در یکسان سازی هزینه دوره ها ، در ادامه جلسه مسئول کمیته مربیان در اجرای شیوه‌نامه های آموزشی در برگزاری دوره ها و‌اهتمام‌ به تقویت مربی از طریق باشگاه‌ ها که کمیته مربیان در این‌راستا آماده هر  گونه هماهنگی می باشد،  در ادامه‌ هریک از روسای باشگاه ها پیشنهاد و نکته نظرات‌خود‌را بیان نمودند که مورد بحث‌و‌بر رسی قرار گرفت و‌مقرر شد  ضمن بر رسی نکته  نظرات ارائه شده راهکار های لازم با همدلی و‌هماهنگی بعمل آید , در ادامه با تشکر از میز بانی باشگاه اوج توسط دبیر هیات جلسه به پایان رسی

واحد خبری باشگاه  کوهنوردی آذربایجان
موسس و مدیر باشگاه حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


سه شنبه 8 بهمن 98


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1