لطفا صبر کنيد . . .

 
 

هدف ما از رفتن به کوه و طبیعت چیست ؟!

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


میرویم تا قدرت و جسارتمان را به رخ دیگران بکشیم ؟!
میرویم تا ستاره افتخار بر سینه ما زده شود ؟!
میرویم تا کمبوها و نبودهایمان را در کوه پیدا و جبران کنیم  ؟!
میرویم تا عقده ها و عصبانیتمان را در کوه تخلیه کنیم ؟!
میرویم تا بر سر کوه فریاد بزنیم و به هر قیمتی شده قله ای را صعود کنیم؟!
تا برگ زرینی به افتخاراتمان افزوده شود ؟!

یا 
میرویم تا در دل کوه و طبیعت به آرامش بیشتر برسیم و اون آرامش رو به اطرافیانمان منتقل کنیم ؟!
میرویم تا زیباییهای طبیعت را ببینیم ، ‌به قدرت خالق پی ببریم و متواضع تر شویم  (  انجمن پزشکی کوهستان ایران )

واحد خبری باشگاه کوهنوردی آذربایجان

موسس و مدیر باشگاه حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


دوشنبه 21 بهمن 98


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1