لطفا صبر کنيد . . .

 
 

مقررات کوهنوردی

  چاپ
 

 

 

آلبوم تصاوير
موقعيت جغرافيايي
ارسال نظرات


 1- در ساعت تعیین شده در محل حاضر شوید

2-   احترام به همنوردان باعث احترام متقابل می شود.

3-  به جانوران و گیاهان آسیب نرسانید .

4-  از نوشتن هرگونه یادگاری به هرشکل و اندازه در کوه خود داری کنید.

5 -  همیشه لباس ، غذا و تجهیزات به اندازه کافی به همراه داشته باشید

6 - از مصرف گیاهانی که نمی شناسید پرهیز کنید

7 -  برای خرید مایحتاج  روز قبل  از صعود اقدام شود

8 -   به همراه داشتن یک بطری آب الزامی می باشد  

واحد خبری باشگاه کوهنوردی آذربایجان

موسس و مدیر باشگاه حسین مشک آبادی


( نظرات و انتقادات خود را می توانید به آدرس hmeshkabadi@yahoo.com ارسال نمایید. )


شنبه 10 اسفند 98


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1