لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/


اهدای لوح یاد بود به پیشکسوتان باشگاه (98/10/13)

برنامه چهرگان (98/10/13)

برنامه مورو داغ (98/10/6)

برنامه دریان میشو (98/9/29)

برنامه قلعه بابک (98/9/22)

روز جهانی کوهستان مبارک باد

برنامه اوکوز داغی (98/9/15)

هشدارهای لازم در یک کوهنوردی زمستانی:

برنامه گچی قران (بز کش ) 98/9/8

جذابیت های کوهنوردی

قوانین ساده کوهنوردی

کوهنوردی چیست

اطلاعیه

برنامه شیور (98/9/1)

کوهنوردی چیست

برنامه پیر داغی (98/8/24)

برنامه قلعه قهقهه (98/8/17)

کوهنوردی چیست (98/8/13)

جلسه هم اندیشی باشگاه های کوهنوردی(98/8/12)

مراسم گزارش خوانی سرکار خانم نعمتی (98/8/11)


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1