لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/خبرهای برنامه شش ماهه اول سال99
خبرهای برنامه شش ماهه اول سال 99


برنامه اوکوز داغی (98/9/15)

هشدارهای لازم در یک کوهنوردی زمستانی:

برنامه گچی قران (بز کش ) 98/9/8

جذابیت های کوهنوردی

قوانین ساده کوهنوردی

کوهنوردی چیست

اطلاعیه

برنامه شیور (98/9/1)

کوهنوردی چیست

برنامه پیر داغی (98/8/24)

برنامه قلعه قهقهه (98/8/17)

کوهنوردی چیست (98/8/13)

جلسه هم اندیشی باشگاه های کوهنوردی(98/8/12)

مراسم گزارش خوانی سرکار خانم نعمتی (98/8/11)

برناه ارتفاعات روستای اشتبین (98/8/10)

همایش گزارش خوانی(98/8/2)

توصیه های ایمنی به کوهنوردان (98/8/6)

برنامه نعمت دره سی (98/8/3)

روز کوهنورد مبارک باد (98/7/29)

برنامه حاتم مشه سی (98/7/26)


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1