لطفا صبر کنيد . . .

 
 

برنامه آبشار میرکی سراب (10/2/89 )

تشکر از صدا و سیمای مر کز استان آذربایجانشرقی

برنامه کنتال (3/2/89 )

آنجا که زنان همت مردانه می کنند

برنامه قلعه ضحاک هشترود ( 27/1/89 )

گزارش برنامه قلعه علی بیک ( اولین برنامه سال 89 )

گزارش برنامه شانزدهمین سال ایرانگردی 89 (ضمن تبریک سال نو )

معرفی پیشکسوتی دیگر ( آقای حاج صمد مشیری )

آقای حاج صمد مشیری در طبیعت آستامال
برنامه جزیره اسلامی (7/12/88)

برنامه پلو داغی شهرستان جلفا(30/11/88)

آقای علیاری مسئول برنامه
برنامه صعود سراسری به قله کمال (23 بهمن 88 )

در کوه

معرفی شخصیتی که وجودشان همچنان مایه مباهات است

برنامه آلا صندل (2/11/88 )

برنامه فرهاد داشی (25/10/88 )

اعلام برنامه شانزدهمین سال ایرانگردی گروه

کوهنوردان و طبیعت دوستان عزیز

برنامه زمستانی جنوار داغی مشکین شهر (4 دیماه 88 )

برنامه زمستانی بز قوش سراب (27 آذرماه 88)

لباس سفید به تن آقای فرسادی مسئول برنامه
سفری به جزیره اسلامی ( 20آذرماه 88 )

آقای آتشی مسئول برنامه

Copyright © 2018 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1