لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/


صعود به قله کرد لر (26/1/90)

صعود به قله کنتال (19/1/90)

آشنائی با گروه کوهنوردی سماموس رود سر

انسان نيکوکار و دوستدار طبيعت ( 19/1/90 )

برنامه حلی داغی (19/1/90)

گزارش مختصری از هفدهمین سال ایرانگردی سال 90

برنامه قله نرکس درجزیره (20/12/89)

مصاحبه حاج باقر صادقی با ماهنامه آفتاب آذربایجان

حاج باقر صادقی در لباس کوهنوردی
برنامه شش ماهه اول سال 90

هفدهمين سال برنامه ايرانگردي گروه

شب مانی در قله کوه میشو (12/12/89)

شب مانی در قله میشو به تنهائی

برنامه پلو داغی یا گچی قلعه سی (13/12/89)

سومین برنامه جزیره اسلامی (6/12/89)

برنامه گویجه بئل شهرستان اهر(29/11/89)

معرفی آقای محمد خوشکار مقدم (پیشکسوت و عضو هیئت مدیره )

دومین برنامه جزیره (22/11/89)

برنامه جزیره اسلامی (15/11/89)

برنامه قله شانه جان شبستر ( 1/11/89)

اخبار (3/10/89 )


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1