لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/


سفری به جزیره اسلامی ( 20آذرماه 88 )

آقای آتشی مسئول برنامه
برنامه کلیسای سنت استاپانوس ( 13 آذر ماه 88)

برنامه جزیره اسلامی (6 آذر ماه 88)

معرفی یکی از ابر پیشکسوتان کوهنورد آذربایجان حاج سعید مظفرین

مسیر کوهستان
معرفی آقای سعید فخری (عضو هیات مدیره )

در حال صعود به کنتال
صعود به قله کنتال (22 آبان )

گزارش برنامه سلطان داغی (22آبان )

داغچلار شعاری

گزارش برنامه علی علمدار

معرفی پیشکسوتی دیگر جناب آقای خلیل سمندر

جناب آقای خلیل سمندر در لباس کوهنوردی اینجار
گزارش برنامه روستای اینجاراهر

گزارش برنامه مشترک 1/8/88

گزارش دومین برنامه سبلان

تابلو گروه

چارت سازمانی گروه کوهنوردی آذربایجان

گزارش برنامه کوه حیدر بابا

گزارش برنامه روستای کهل

معرفی عضو هیات مدیره آقای حاج اکبر قربانی پور

گزارش برنامه قلعه قهقهه

معرفی پیشکسوتی دیگر آقای موسی پاهنگ


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1