لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/


در کوه

معرفی شخصیتی که وجودشان همچنان مایه مباهات است

برنامه آلا صندل (2/11/88 )

برنامه فرهاد داشی (25/10/88 )

اعلام برنامه شانزدهمین سال ایرانگردی گروه

کوهنوردان و طبیعت دوستان عزیز

برنامه زمستانی جنوار داغی مشکین شهر (4 دیماه 88 )

برنامه زمستانی بز قوش سراب (27 آذرماه 88)

لباس سفید به تن آقای فرسادی مسئول برنامه
سفری به جزیره اسلامی ( 20آذرماه 88 )

آقای آتشی مسئول برنامه
برنامه کلیسای سنت استاپانوس ( 13 آذر ماه 88)

برنامه جزیره اسلامی (6 آذر ماه 88)

معرفی یکی از ابر پیشکسوتان کوهنورد آذربایجان حاج سعید مظفرین

مسیر کوهستان
معرفی آقای سعید فخری (عضو هیات مدیره )

در حال صعود به کنتال
صعود به قله کنتال (22 آبان )

گزارش برنامه سلطان داغی (22آبان )

داغچلار شعاری

گزارش برنامه علی علمدار

معرفی پیشکسوتی دیگر جناب آقای خلیل سمندر

جناب آقای خلیل سمندر در لباس کوهنوردی اینجار
گزارش برنامه روستای اینجاراهر

گزارش برنامه مشترک 1/8/88


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1