لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/


معرفی پیشکسوتی دیگر جناب آقای خلیل سمندر

جناب آقای خلیل سمندر در لباس کوهنوردی اینجار
گزارش برنامه روستای اینجاراهر

گزارش برنامه مشترک 1/8/88

گزارش دومین برنامه سبلان

تابلو گروه

چارت سازمانی گروه کوهنوردی آذربایجان

گزارش برنامه کوه حیدر بابا

گزارش برنامه روستای کهل

معرفی عضو هیات مدیره آقای حاج اکبر قربانی پور

گزارش برنامه قلعه قهقهه

معرفی پیشکسوتی دیگر آقای موسی پاهنگ

اخبار کوتاه از گروه

صعود به قله آراگاتس ارمنستان

صعود به قله شاه داغی جمهوری آذربایجان

صعود به قله آرارات

کوهنورد هفت ساله در گرده میشو {محمد رضا قربانی }

کوهنورد 7 ساله در گرده میشو
یاد و خاطره شاد روان یداله سعید آبادی گرامی باد

معرفی عضو موسس آقای حمید حامی نوبری

شهریور 75 علم کوه یخچال اسپیت
یاد و خاطره شاد روان مهدی مقدمیان گرامی باد

قبله داغی آذر شهر
معرفی پیشکسوتی از تبار میلان اسکو


 39  ...  38   37   36  ...  1 

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1