لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/


تابلو گروه

چارت سازمانی گروه کوهنوردی آذربایجان

گزارش برنامه کوه حیدر بابا

گزارش برنامه روستای کهل

معرفی عضو هیات مدیره آقای حاج اکبر قربانی پور

گزارش برنامه قلعه قهقهه

معرفی پیشکسوتی دیگر آقای موسی پاهنگ

اخبار کوتاه از گروه

صعود به قله آراگاتس ارمنستان

صعود به قله شاه داغی جمهوری آذربایجان

صعود به قله آرارات

کوهنورد هفت ساله در گرده میشو {محمد رضا قربانی }

کوهنورد 7 ساله در گرده میشو
یاد و خاطره شاد روان یداله سعید آبادی گرامی باد

معرفی عضو موسس آقای حمید حامی نوبری

شهریور 75 علم کوه یخچال اسپیت
یاد و خاطره شاد روان مهدی مقدمیان گرامی باد

قبله داغی آذر شهر
معرفی پیشکسوتی از تبار میلان اسکو

معرفی پیشکسوتی دیگر { آقای اسماعیل میدیا }

گزارش برنامه سبلان

گزارش برنامه ليقوان

معرفی یکی از پیشکسوتان (حاج مجید عاصمیان)

تصویری از آقای حاج مجید عاصمیان

 40  ...  39   38   37  ...  1 

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1