لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/خبرهای برنامه شش ماهه اول سال99
خبرهای برنامه شش ماهه اول سال 99


برنامه قره بله (19/9/89)

برنامه کمال داغی (12/9/89)

سمندر . قهرمان دوچرخه سواری پیشکسوتان کشور

برنامه روستای لاله بجان (5/9/89)

برنامه روستای اینجار (28/8/89)

دومین صعود به قله کسری (21/8/89)

برنامه نخجوان (21/8/89)

صعود سرعتی یک روزه به قله کسرای سبلان(14/8/89)

برنامه علی علمدار (14/8/89)

برنامه غار دوگیجان وکوه مقاطع (7/8/89)

برنامه جنگلهای روستای ناپشته (30/7/89)

دومین سفر نامه گروه (22و23/7/89)

برنامه نرکس دره سی (16/7/89)

برنامه قلعه زاخور (9/7/89)

برنامه گل آخور (2/7/89)

برنامه عیش آوا یا عشق آباد (26/6/89 )

بیو گرافی آقای خلیل سمندر (عضو گروه کوهنوردی آذربایجان )

برنامه علم کوه (5/5/89)

برنامه سبلان (15/5/89)

برنامه ایل داغی یا اکوز داغی هریس (15/5/89)


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1