لطفا صبر کنيد . . .

 
 

برنامه صعود به قله شاه نظر ( 96/4/30)

صعود به قلعه آوارسین(96/4/23)

صعود یکروزه به قله سبلان (96/4/22)

برنامه جنگلهای فندقلوی شهرستان اهر 96/4/19)

برنامه صعود به قله سهند و جام (96/4/16)

اهدای اوح تقدیر به آقای مشک آبادی مدیر باشگاه (96/4/13)

حضور آقای سید هادی ستار فروغ در دفتر باشگاه (96/4/13)

پیام تسلیت 96/4/13

برنامه آستامال ( 96/4/9)

پیام تبریک (96/4/5)

صعود به قله پراو(96/3/17)

برنامه چار اویماق ( 96/3/5)

استقبال از آقای عظیم قیچی ساز (96/3/10)

پوزش و عذر خواهی

تشکر و سپاس (96/3/5 )

صعود به قله توچال (96/2/29)

پیام تبریک (96/2/29)

برنامه صعود به قلعه بابک از روستای اوزی ( 96/2/29)

تشکر و اعتذار ( 96/2/28)

برنامه قافلانکوه قله گچیلیک (96/2/22)


Copyright © 2018 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1