لطفا صبر کنيد . . .

 
 

اعضای هیات مدیره جدید باشگاه کوهنوردی آذربایجان انتخاب شدند

برنامه چهرگان (95/10/10)

ثبت باشگاه کوهنوردی (95/10/9 )

روز نامه اطلاعات (95/10/5)

برنامه گور گور داغی (95/10/3)

تقدیر و تشکر (95/10/1)

تاسیس باشگاه کوهنوردی آذربایجان

برنامه دریان میشو (95/9/26)

برنامه نغور داغی (95/9/19)

روز جهانی کوهستان مبارک باد

برنامه جزیره (95/9/12)

تشکر و قدر دانی (95/9/12)

برنامه قله کوه هراب (95/9/5)

برنامه حیدر بابا (95/8/28)

برنامه قلعه قهقهه (95/8/21)

برنامه سرعین و گیله ده ( 13و95/8/14)

برنامه صعود به قله یای قاری (95/8/7)

جلسه هماهنگی گروههای کوهنوردی (95/8/2)

صعود به قله کوه بوغدا داغی (95/7/30)

پیام تبریک روز کوهنورد (95/7/29)


Copyright © 2017 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1