لطفا صبر کنيد . . .

 
 

مراسم بریدن کیک تاسیس باشگاه کوهنوردی آذربایجان

برنامه ارتفاعات گویجه بل (95/11/8)

مراسم اهدای پرچم باشگاه

برنامه قله کوه شانه جان (95/11/1)

برنامه دند به امام آغاجی و روستای پاک چین (95/10/24)

برنامه بز داغی سهند (95/10/17)

اعضای هیات مدیره جدید باشگاه کوهنوردی آذربایجان انتخاب شدند

برنامه چهرگان (95/10/10)

ثبت باشگاه کوهنوردی (95/10/9 )

روز نامه اطلاعات (95/10/5)

برنامه گور گور داغی (95/10/3)

تقدیر و تشکر (95/10/1)

تاسیس باشگاه کوهنوردی آذربایجان

برنامه دریان میشو (95/9/26)

برنامه نغور داغی (95/9/19)

روز جهانی کوهستان مبارک باد

برنامه جزیره (95/9/12)

تشکر و قدر دانی (95/9/12)

برنامه قله کوه هراب (95/9/5)

برنامه حیدر بابا (95/8/28)


Copyright © 2018 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1