لطفا صبر کنيد . . .

 
 

موفقیت تحصیلی فرزند همنورد محترم (95/3/27)

اطلاعیه (95/3/17)

ورود کوهنوردان نامی به وطن (95/3/16)

برنامه روستای آستامال (95/3/14)

گزارش برنامه صعود به قله کوه بینالود ( 95/3/12)

مراسم بدرقه (95/3/12)

برنامه جشنواره کوه اورین (95/3/7)

اهدای لوح تقدیربه جناب آقای میدیا (95/2/5)

عیادت از همنورد عزیزمان جناب آقای علیرضا پور داود (95/3/3)

سفر نامه همکاران باز نشسته (95/3/2)

صعود به قله اروانه کوه (95/2/31)

فتح قله اورست بدون کپسول اکسیژن مصنوعی (95/2/30)

اهدای لوح تقدیر به الحاج مجید عاصمیان (95/2/28

اهدای لوح تقدیربه سرکار خانم میرابی 95/2/24

برنامه حسنو مشه سی ( 95/2/24)

اهدای لوح تجلیل به الحاج باقر صادقی خرازی (95/2/21)

برنامه آبشار شلماش (95/2/16و)

عیادت از همنورد (95/2/15)

دوره آموزش ایمنی و آتش نشانی

اهدای لوح تقدیر به جناب آقای حسین جهانی (95/2/14)


Copyright © 2017 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1