لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/


برنامه گور گور (96/11/6)

برنامه صعود به قله کوه بهلول (96/10/29)

برنامه قله کوه دریان میشو (96/10/22)

برنامه پالچخلی (96/10/15)

برنامه اولیان داغی (96/10/8)

برنامه آیناخلی (96/10/1)

برنامه منور کپز داغی (96/9/24)

پیام تبریک (96/9/20)

روز جهانی کوهستان مبارک باد ( 96/9/20)

پیام تسلیت (96/9/18 )

برنامه آغ داغ گویجه بل (96/9/17/)

برنامه فندقلوی اهر (96/9/10)

رعایت نکات ایمنی در فصل زمستان

پیام تبریک ( 96/9/6)

برنامه اوکوز داغی (96/9/3)

اهدای کاور کوله پشتی (96/8/30)

برنامه قله کوه ساماتچی (96/8/26)

پیام تسلیت به هموطنان عزیز( 96/8/22)

برنامه سرعین ( 18و96/8/19)

برنامه جناق داغی ( 96/8/12)


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1