لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/


صعود سراسری شهرستان زیبای سر دشت ( 97/2/14)

برنامه چهل چشمه پیغام (97/2/14)

برنامه پیر داود (97/2/7)

دفتر باشگاه کوهنوردی آذربایجان

اطلاعیه

صعود به قلعه اویری (97/1/31)

داشتن کارت بیمه ورزشی

دیدار با پیشکسوت باشگاه (جناب آقای میدیا)

دیدار با پیشکوت باشگاه حاج باقر صادقی (97/1/14)

برنامه قلعه ضحاک (97/1/24)

اطلاعیه (97/1/22)

بیمه ورزشی در تمامی رشته ها ی ورزشی الزامی است

برنامه صعود به قلعه علی بیک (97/1/17)

پیام تسلیت (97/1/14)

اطلاعیه (97/1/11)

برنامه صعود به قلعه هلاکوخان (96/12/25)

برنامه قله کوه مورو داغ (96/12/18)

15 اسفند روز درختکاری

برنامه مغیتی داغی (96/12/11)

m
برنامه نرکس دره سی (96/12/4)


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1