لطفا صبر کنيد . . .

 
 

برنامه قخ بولاخ یا چهل چشمه (95/2/10)

اهدای لوح تقدیر به ابراهیم علیزاده (95/2/7)

برنامه کمتال ( 95/2/3/)

اهدای لوح تقدیر به آقای مهندس علی شجاع خانی ( 95/1/31)

برنامه قبله داغی (95/1/27)

برنامه آفتابه خانه به قلعه پشتو (95/1/20)

اطلاعیه (95/1/16)

نوروز سال 1395 مبارک

سال نو مبارک

اطلاعیه ( 95/12/25 )

برنامه پلو داغی ( 94/12/21 )

صعود به قلعه هلاکوخان (94/12/14)

برنامه صعود به قله کهل (94/12/7)

برنامه صعود به قله قره بله (94/11/30)

برنامه میر داغی یا آقداش ( 94/11/23)

صعود به قله کمال (94/11/16)

صعود به ارتفاعات سرای (94/11/9)

برنامه گویجه بل (94/11/2 )

برنامه میشو داغی (94/10/25)

برنامه صعود به قله دبلقه (94/10/18)


Copyright © 2017 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1