لطفا صبر کنيد . . .

 
 

صعود به قله دماوند ( 95/6/8)

مراسم بدرقه صعود به قله دماوند (95/6/8)

صعود به قله هرم 1و2و3 و سبلان (95/5/27)

برنامه حاتم مشه سی ( 95/6/5)

برنامه صعود به قله سبلان (28 و 29 مرداد 95)

صعود به قله هرم 2و3 (95/5/22)

گزارش صعود به قله سهند (95/5/21)

صعود تیم سه نفره به قله سبلان (95/5/21)

برنامه جنگل پیمایی پیر داود (95/5/22)

برنامه امیر دیزج (95/5/15)

سفر نانه دو روزه چالدران (95/5/8 )

صعود به قله توچال ( 95/5/1 )

برنامه اوچ گوللر (95/5/1)

مراسم تجلیل از سر پرست گروه آقای مشک آبادی (95/4/29)

برنامه آبشار میرکی ( میر کوه ) 95/4/25

برنامه سه روزه شاه میل لرزان (95/4/16)

پیام تبریک عید سعید فطر (95/4/16)

گزارش برنامه صعود به دو قله الوند و کلاغ لانه (95/4/10)

مراسم بدرقه (95/4/10)

موفقیت تحصیلی فرزند همنورد محترم (95/3/27)


Copyright © 2018 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1