لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/


برنامه صعود به قله سهند و جام (96/4/16)

اهدای اوح تقدیر به آقای مشک آبادی مدیر باشگاه (96/4/13)

حضور آقای سید هادی ستار فروغ در دفتر باشگاه (96/4/13)

پیام تسلیت 96/4/13

برنامه آستامال ( 96/4/9)

پیام تبریک (96/4/5)

صعود به قله پراو(96/3/17)

برنامه چار اویماق ( 96/3/5)

استقبال از آقای عظیم قیچی ساز (96/3/10)

پوزش و عذر خواهی

تشکر و سپاس (96/3/5 )

صعود به قله توچال (96/2/29)

پیام تبریک (96/2/29)

برنامه صعود به قلعه بابک از روستای اوزی ( 96/2/29)

تشکر و اعتذار ( 96/2/28)

برنامه قافلانکوه قله گچیلیک (96/2/22)

برنامه خامنه مشو (95/2/15)

برنامه صعود به قله کمتال (96/2/8)

صرف شیرینی (96/2/5)

برنامه آبشار گلو سنگ کلیبر (96/2/1)


Copyright © 2018 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1