لطفا صبر کنيد . . .

 
 

برنامه گویجه بل (94/11/2 )

برنامه میشو داغی (94/10/25)

برنامه صعود به قله دبلقه (94/10/18)

برنامه سکوی جزیره (94/10/11)

برنامه پیر موسی (94/10/4)

برنامه گور گور داغی (94/10/27)

برنانه نرکس دره سی جزیره (94/9/20)

پیام تبریک (94/9/19)

برنامه پیر داغی (94/9/13)

بیستمین سالگرد تاسیس گروه (94/9/6)

برنامه تیل داغی (94/8/29)

عیادت از حناب سرهنگ موسی نژاد (94/8/27)

برنامه صعود به قله علی علمدار (94/8/22)

برنامه صعود به قله شیور (94/8/15)

برنامه نعمت دره سی (94/8/8)

آثار تاریخی شهرستان مشگین شهر (94/8/4)

اطلاعیه (94/7/21)

برنامه صعود به قله سلطان سنجر (94/7/24)

صعود به ارتفاعات روستای موجومبار (94/7/17)

برنامه صعود به قله الموت (94/7/9)


Copyright © 2017 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1