لطفا صبر کنيد . . .

 
 

چاپ
اعضای هیات مدیره از تاریخ( 28 آذرماه 1395 الی 28 آذر 1398)

حسین مشک آبادی (موسس ومدیر باشگاه) ا کبر قربانی پور( مسئول مالی باشگاه ) مسعود نظامی پور( مسئول کمیته فنی باشگاه)

 

 

ناصر نبی زاده( مسئول تدارکات و پزشکی) علی علیاری (مسئول روابط عمومی) موسی موسی نژاد ( بازرس باشگاه)

 

حسین جهانی مسئول اموال وبازرس علی البدل


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1