لطفا صبر کنيد . . .

 
 

چاپ
تاريخچه تشکيل گروه کوهنوردي آذربايجان

 

 مبنای تشکیل گروه کوهنوردی آذربایجان ( دوم آبانماه یکهزارو سیصدو هفتاد چهار )

با توجه به در خواست تعداد کثیری از فریختگان و پیشکسوتان و علاقمندان به ورزش کوهنوردی که اسامی آنان در ذیل خواهد آمد و اعضای موسس خوانده می شوند  در تاریخ دوم آبانماه یکهزار و سیصدو هفتاد چهار در منزل شخصی مرحوم اسداله مبارک جهت پیشبرد ورزش کوهنوردی و ایجاد روحیه و اخلاق پسندیده به منظور بالا بردن سطح علمی و فرهنگی وورزشی و سلامت جسم و روح جلسه تشکیل شد تا بر اساس آئین نامه های سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران در چار چوب اساسنامه زیر نظر هیات کوهنوردی استان فعالیت نمایند در این جلسه اعضای موسس  مرحوم اسداله مبارک را به عنوان سر پرست گروه انتخاب و نام گروه را گروه کوهنوردی آذربایجان نهادند اعضای هیات موسس نیز از بین خود تعداد هفت نفر را بعنوان هیات مدیره انتخاب و از بین اعضای هیات مدیره سه نفر  را به شرح زیر:

آقایان حمید حامی نوبری و حسین مشک آبادی و حسین با حجب جعفریان جهت صدور پروانه تاسیس انتخاب و توسط هیات کوهنوردی استان به فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران معرفی گردید  تا پروانه تاسیس صادر شود اسامی اعضای هیات موسس  

حاج باقر صادقی . حاج جعفر برادران. ولی اله راستین . محمد فعال امیری . حاج عیسی دروگر . خلیل انوریان . حسین مشک آبادی . عیسی حسینیان . اصغر غریب . عسگر اورنگ . کمال الدین هاشمی . یوسف یوسفی اسکوئی . اسداله مبارک . حاج سعید مظفرین . حاج حسین باحجب جعفریان . اردشیر فره وش . حمید حامی نوبری . علیرضا حبی . جاوید یا جم . بیوک ابراهیمی . اکبر انوریان عبداله آقابالائی . اکبر خوش اقبال . موسی پاهنگ . محمد راهنمای حیاطی . شهرام پروین قدس . بهرام عزت خانی . علی امین جوادی . محمد رضا معصومی خرم  

 


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1