لطفا صبر کنيد . . .

 
 

چاپ
فهرست اعضای باشگاه کوهنوردی آذربایجان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

اصغر باقری

41

مسعود نظامی پور

81

حسن امیری

121

 

2

حسین مشک آبادی

42

یداله رزمی

82

اصغر تقی پور

122

 

3

 امیری سلیمانی

43

یوسف سپهری

83

 کندو جانی

123

 

4

یعقوب آذری فر

44

جواد نجات

84

خانمشوقی

124

 

5

میر موسویl

45

سید رضا عالی پور

85

خانم سرداری

125

 

6

عابدین قلی اوغلی

46

مجید برخیا

86 

خانم نانوائی 

126

 

7

حمید خوشباف

47

صادق برخیا

87

خانم مراد زاده

127

 

8

عباس میلانی

48 

قدرت احمدی

88

 فاطمه نافع

128

 

9

محمد شهبازی

49

 محمد اوغلی

89

 عباس زاده

129

 

10

اکبر قربانی پور

50

جواد شتر بانی

90

پور رسول 

130

 

11

ضیائی وند

51

 خوس نشین

91

خانم بزچی

131

 

12

محمود بابا زاده

52

محمد زرین داش

92

خانم رزاقی

132

 

13

قاسمی

53

عباسعلی شجاعی

93

 

133

 

14

موسی موسی نژاد

54

اسمعیلی

94

 

134

 

15

رحیم مروجی

55

پرویز نوزادیان

95

 

135

 

16

جواد روفه گری

56

اکبر قدیمی

96

 

136

 

17

حسن نقی زاده

57

سید محمد حبیبی

97

 

137

 

18

محمد مقدم

58

ملا قصاب

98

 

138

 

19

عباس اجاق پور

59

علی شجاع خانی

99

 

139

 

20

اصغر محمد زاده

60

فیروز گوزلی

100

 

140

 

21

نافع

61

یونس عابدی

101

 

141

 

22

صادق افشردی 

62

علی سالک یعقوبی

102

 

142

 

23

علی محمد پور

63

کاظم عوض پور

103

 

143

 

24

مسعود علیزاده

64

خلیل پور

104

 

143

 

25

ابراهیم علیزاده

65

محمد رضا محمدی

105

 

145

 

26

فرج اسکندر زاده

66 

جواد ضرب پور

106

 

146

 

27

علی علیاری

67

محمد رضا علیزاده

107

 

147

 

28

جواد آتشی

68

پرویز بهشتی

108

 

148

 

29

جعفری

69

 یوسفی فرید

109

 

149

 

30

حسن اسکندر زاده

70

مجتبی حقی

110

 

150

 

31

فرشی

71

اصغر کی قبادی

111

 

151

 

32

جم نژاد

72

محمد رضا عطاری

112

 

152

 

33

یعقوب احمدی

73

محمد چایچی 

113

 

153

 

34

برجی

74

محبی

114

 

154

 

35

احمد ترکمپور

75

علیرضا پور داود

115

 

155

 

36

احمد پور

76

ناصر نبی زاده

116

 

156

 

37

حسن نورش

77

فریدون مختاری

117

 

157

 

38

سعید پور داود

78

بهروز قلی پور

118

 

158

 

39

معصومی

79

نظامی پور بهروز

119

 

159

 

40

حسین جهانی

80

عظیمی تبریزی

120

 

160

 


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1