لطفا صبر کنيد . . .

 
 


چاپ
شرايط و ضوابط و مدارک مورد نياز براي عضويت در گروه


شرایط عضویت در باشگاه کوهنوردی آذربایجان


در خواست کنندگان عضویت با حضور در دفتر باشگاه در روز های سه شنبه هر هفته از ساعت 4 عصر الی 6 به شرح زیر اقدام خواهد شد


1- داشتن معرفی از طرف یکی از اعضای رسمی باشگاه


2- شرکت در برنامه کوهنوردی باشگاه حد اقل سه جلسه به عنوان میهمان در صورت تایید به عضویت رسمی باشگاه در می آید


3- متقاضین عضویت در باشگاه باید از نظر جسمی و روحی سالم بوده و حد اقل هیجده سال داشته باشد


4- استعمال دخانیات و سایر مواد افیونی در کلیه برنامه ها و مکانهای عمومی باشگاه ممنوع بوده و بازرس طبق بخشنامه حق بر خورد

دارد . رعایت کامل اساسنامه و آئین نامه های اجرائی و داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد


5 تنظیم فرم ثبت نام : هنگام ثبت نام حضور یکی از بستگان درجه یک فرد در محل دفتر باشگاه جهت تکمیل رضایت نامه ضروری است

( همنوردان مجرد هیجده سال به همراه پدر یا مادر و خانمهای همنورد متاهل به همراه همسر )

6- ارائه مدارک و هزینه ثبت نام به شرح زیر یک برگ فتو کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و اصل آن فتوکپی از کارت ملی و اصل آن

فتوکپی کارت بیمه ورزشی و اصل آن یک قطعه عکس 3در 4 پرداخت هزینه تشکیل پرونده ( پانزده هزار تومان ) به علاوه شهریه ماهانه

یک هزار تومان در ضمن سر پرست باشگاه می تواند عده ای را به نام عضو افتخاری ( میهمان )باشگاه به پذیرد ( عضو افتخاری کسی

 است که  حضور وی در باشگاه سبب سر بلندی و افتخار باشگاه بوده و در اهداف باشگاه موثر و مفید و مورد تایید هیات مدیره باشند 

 سرپرست  باشگاه مخیر به پذیرش داوطلب یا عدم پذیرش اوست                                                 

Copyright © 2018 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1