لطفا صبر کنيد . . .

 
 


چاپ

شرایط عضویت در باشگاه کوهنوردی آذربایجان


در خواست کنندگان عضویت با حضور در دفتر باشگاه در روز های سه شنبه هر هفته از ساعت 4 عصر الی 6 به شرح زیر اقدام خواهد شد


1- داشتن معرفی از طرف یکی از اعضای رسمی باشگاه


2- شرکت در برنامه کوهنوردی باشگاه حد اقل سه جلسه به عنوان میهمان در صورت تایید به عضویت رسمی باشگاه در می آید


3- متقاضین عضویت در باشگاه باید از نظر جسمی و روحی سالم بوده و حد اقل هیجده سال داشته باشد


4- استعمال دخانیات و سایر مواد افیونی در کلیه برنامه ها و مکانهای عمومی باشگاه ممنوع بوده و بازرس طبق بخشنامه حق بر خورد

دارد . رعایت کامل اساسنامه و آئین نامه های اجرائی و داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی می باشد


5 تنظیم فرم ثبت نام : هنگام ثبت نام حضور یکی از بستگان درجه یک فرد در محل دفتر باشگاه جهت تکمیل رضایت نامه ضروری است

( همنوردان مجرد هیجده سال به همراه پدر یا مادر و خانمهای همنورد متاهل به همراه همسر )

6- ارائه مدارک و هزینه ثبت نام به شرح زیر یک برگ فتو کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه و اصل آن فتوکپی از کارت ملی و اصل آن

فتوکپی کارت بیمه ورزشی و اصل آن یک قطعه عکس 3در 4 پرداخت هزینه تشکیل پرونده ( سی  هزار تومان ) به علاوه شهریه ماهانه

دو هزار و پانصد  تومان در ضمن سر پرست باشگاه می تواند عده ای را به نام عضو افتخاری ( میهمان )باشگاه به پذیرد ( عضو

افتخاری کسی  است که  حضور وی در باشگاه سبب سر بلندی و افتخار باشگاه بوده و در اهداف باشگاه موثر و مفید و مورد تایید هیات

مدیره باشند  سر پرست  باشگاه مخیر به پذیرش داوطلب یا عدم پذیرش اوست 


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1