لطفا صبر کنيد . . .

 
 

چاپ
برنامه شش ماهه اول 88

عنوان برنامه

منطقه

تاریخ حرکت

مدت (روز) توضيحاتنوع برنامه
(راهنما پايين صفحه)

ایرانگردی

--

28/12/87

16

--تفريحي چادر مراکز اقامتي

قلعه هلاکوخان

جزیره اسلامی

21/1/88

1

--کوهنوردي کوهپيمايي

قلعه علی بیک

جلفا

28/1/88

1

--کوهپيمايي

در بند الوانق

آذرشهر

4/2/88

1

--کوهپيمايي

روستای قره گوز

جلفا

11/2/88

1

--کوهپيمايي

پیر داود

ورزقان

18/2/88

1.5

--جنگل پيمايي کوهپيمايي

روستاي گيله ده

آستارا

25/2/88

1.5

تغيير برنامه قاضي بولاغي به دليل برودت هوا

جنگل پيمايي چادر مراکز اقامتي

سر شیم

مریوان

1/3/88

2

--کوهپيمايي چادر

قلعه جوشن

ورزقان

8/3/88

1

تغيير برنامه هفت چشمهجنگل پيمايي کوهپيمايي

استانبول

ترکیه

12/3/88

8

تعويض زمان برنامه با دناکوهپيمايي تفريحي چادر مراکز اقامتي

قره کلیسا - سردار ماکو - کلیسا خرابه

آ. غربی و شرقی

22/3/88

2

--تفريحي چادر

اورین

خوی

29/3/88

1.5

--کوهپيمايي کوهنوردي چادر

خرتاب

پیرانشهر

4/4/88

2

--کوهپيمايي کوهنوردي چادر

مشک عنبر

ورزقان

12/4/88

1

--جنگل پيمايي کوهپيمايي

سهند

بستان آباد

19/4/88

2

کوهنوردي کوهپيمايي چادر

گرجستان

گرجستان

26/4/88

8

--کوهپيمايي تفريحي چادر مراکز اقامتي

تخت سلیمان

تکاب

9/5/88

2

--کوهپيمايي چادر

سبلان

مشکین شهر

15/5/88

1.5

--کوهنوردي چادر

دنا

ياسوج

23/5/88

3

تعويض زمان برنامه با استانبول کوهنوردي کوهپيمايي چادر

ماه مبارک رمضان (تعطیل)

--

6/6/88

--

ماه مبارک رمضان (تعطیل)

--

13/6/88

--

ماه مبارک رمضان (تعطیل)

--

20/6/88

--

ماه مبارک رمضان (تعطیل)

--

27/6/88

--توضيحات :

جلسات هفتگی سه شنبه به وقت اذان مغرب بر گزار می گردد .

هر گونه تغییر در برنامه با هماهنگی هیئت مدیره ممکن می باشد .

حضور میهمان در برنامه با هماهنگی مسئول برنامه انجام می شود .

کارت بیمه برای تمامي اعضا الزامی است .

کوهپيماييکوهپيمايي
کوهنورديکونوردي
جنگل پيماييجنگل پيمايي
تفريحيتفريحي و خانوادگي
چادرشب ماني در چادر
مراکز اقامتياقامت در مراکز اقامتي

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1