لطفا صبر کنيد . . .

 
 

چاپ
برنامه شش ماهه اول 89

عنوان برنامه

منطقه

تاریخ حرکت

مدت (روز) توضيحاتنوع برنامه
(راهنما پايين صفحه)

قلعه علی بیک

سیه رود

20/1/89

1

--کوهپيمايي

قلعه ضحاک

هشترود

27/1/89

1

--کوهپيمايي

کنتال

سیه رود

3/2/89

1.5

--کوهنوردي چادر

آبشار میرکی و رازلیق

سراب

10/2/89

1

--کوهپيمايي

شیور

اهر

17/2/89

1

--کوهپيمايي

علم کوه

چالوس

27-24/2/89

4

--کوهنوردي چادر

قلعه آوارسین

کلیبر

31/2/89

1.5

--

کوهنوردي کوهپيمايي چادر

ارش ( بغل علی علمدار )

شبستر

7/3/89

1

--کوهنوردي کوهپيمايي

آبشار لاتون

آستارا

14و 15/3/89

2

--جنگل پيمايي کوهپيمايي چادر

ییلاق قره چی چشمه خاتون

میاب

21/3/89

1

--کوهپيمايي

دریان ميشو

شبستر

28/3/89

1

--کوهنوردي کوهپيمايي

وینه

کلیبر

4و5 /4/ 89

1.5

--کوهپيمايي چادر

سلطان سنجر

زنوز

11/4/89

1

--کوهپيمايي کوهنوردي

ترابزون

ترکیه

18/4/89

8

--کوهپيمايي تفريحي چادر مراکز اقامتي

سبلان

مشکین شهر

ا/5/89

2

--کوهنوردي چادر

آینالو

کلیبر

8/5/89

1.5

--کوهپيمايي جنگل پيمايي چادر

ایل داغی (اکوز داغی)

هریس

15/5/89

1

--کوهنوردي کوهپيمايي

ماه مبارک رمضان (تعطیل)

--

--

--

--

ماه مبارک رمضان (تعطیل)

--

--

----

ماه مبارک رمضان (تعطیل)

--

--

--

--

ماه مبارک رمضان (تعطیل)

--

--

--

--

سلطان داغی

کندوان

19/6/89

1

--کوهنوردي کوهپيمايي

عیش آباد

مرند

26/6/89

1

--تفريحي کوهپيماييتوضيحات :

جلسات هفتگی سه شنبه به وقت اذان مغرب بر گزار می گردد .

هر گونه تغییر در برنامه با هماهنگی هیئت مدیره ممکن می باشد .

حضور میهمان در برنامه با هماهنگی مسئول برنامه انجام می شود .

کارت بیمه برای تمامي اعضا الزامی است .

کوهپيماييکوهپيمايي ، راه پيمايي
کوهنورديکونوردي
جنگل پيماييجنگل پيمايي
تفريحيتفريحي و گردشي
چادرشب ماني در چادر
مراکز اقامتياقامت در مراکز اقامتي

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1